BÜRO WELTAUSSTELLUNG

MARTIN GRANDITS

spring 2015

Martin Grandits, Installationsansicht Büro Weltausstellung, 2015
Martin Grandits, Installationsansicht Büro Weltausstellung, 2015

Martin Grandits, “Deutsche Bank”, Bank auf Leinwand, 150 x 150 cm, 2015
Martin Grandits, “Deutsche Bank”, Bank auf Leinwand, 150 x 150 cm, 2015

Martin Grandits, “LKS Patin”, Keramik, versilbert, 11 x 12 x 10 cm, 2015 Aulage 2/5   2 AP
Martin Grandits, “LKS Patin”, Keramik, versilbert, 11 x 12 x 10 cm, 2015 Aulage 2/5 + 2 AP
back