BÜRO WELTAUSSTELLUNG

OLIVIA KAISER

PETER PAGAC

Schlamasel

Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Olivia Kaiser, "Spottvogel2", 2014, 29,7 × 42 cm
Olivia Kaiser, "Spottvogel2", 2014, 29,7 × 42 cm
Olivia Kaiser, "Der gelbe Hund", 2014,  40 × 50 cm
Olivia Kaiser, "Der gelbe Hund", 2014, 40 × 50 cm
Olivia Kaiser, "O.T (Das Gesicht)", 2014, 70 × 100 cm
Olivia Kaiser, "O.T (Das Gesicht)", 2014, 70 × 100 cm
Peter Pagac, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Peter Pagac, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Peter Pagac, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Peter Pagac, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Peter Pagac, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Peter Pagac, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Peter Pagac, Installationsansicht Büro Weltausstellung
Peter Pagac, Installationsansicht Büro Weltausstellung
back